Våra öppettider

Prisman kommer ha öppet mellan kl. 06.00-18.00. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Planeringsdagar

Prisman kommer ha fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor.