Norlandia Förskolor Prisman

Norlandia Förskolor Prisman öppnar i december 2022 och kommer erbjuda en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Prisman är belägen på den tidigare Högalids förskoleområde och erbjuder 200 förskoleplatser ​fördelade på 14 avdelningar med cirka 15 barn per avdelning. Förskolan är i skrivande stund under byggnation och inryms i en toppmodern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete kommer vi genomföra projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en ändamålsenlig utegård med växtlighet och utmanande utomhusaktiviteter där våra barn kommer vistas dagligen. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.